Home

VISTA-dagen 2017

Norsk kontinentalsokkel fram mot 2050

De norske havområdene: Verdiskaping og bærekraft - visjoner og kunnskapsbehov

Tid: 15. november fra kl. 12:00 - 17:00
Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Trykk her for påmelding og for å lese mer om programmet.

Illustrasjon: Arild Sæther for Havforskningsinstituttet
Illustrasjon: Arild Sæther for Havforskningsinstituttet


VISTA-dagen tar i år utgangspunkt i regjeringens havmelding og havstrategi når det gjelder bærekraft og verdiskaping. Et sentralt spørsmål er det fremtidige kunnskapsbehovet.

Blant de norske havnæringene står petroleumssektoren i en særstilling. Samtidig er det mange havnæringer som har potensial for å gi viktige bidrag til verdiskaping på norsk sokkel; fornybar energi til havs, utnyttelse av mineraler og metaller på havbunnen, fiskeriene og ikke minst oppdrettsnæringen.

En bærekraftig forvaltning av havmiljøet og ressursene på norsk sokkel er en forutsetning for å sikre livsgrunnlaget for oss selv og kommende generasjoner. Naturmangfoldet må ivaretas samtidig som vi utnytter havets næringsmessige muligheter klokt. I dette bildet er det behov for mer kunnskap og et bredt samarbeid skal vi klare å realisere målsettingen om bærekraft og verdiskaping. Dette gjelder konkrete prosjekter så vel som hvordan kunnskap sammenstilles som underlag for politiske og samfunnsmessige beslutninger (science advice).

 

VISTA
Drammensveien 78 · NO-0271 OSLO · NORWAY
Tel: +47 22 84 15 00 / +47 415 10 974
E-mail: vista@dnva.no