Home

VISTA-dagen 2015

Tema: Verdensledende forskning i Norge?

Regjeringen har som mål å skape verdensledende forskningsmiljøer i Norge gjennom Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024. På VISTAs 30-årsjubileum ønsker vi å belyse satsing på kvalitet i norsk forskning og betydningen av forskernes samfunnsoppdrag. Hvordan stimulerer vi til innovasjon og verdensledende forskningsmiljøer?

 

Med oss til å belyse spørsmålene har vi blant annet statssekretær Bjørn Haugstad fra Høyre, Statoils forskningsdirektør Lars Høier, styreleder i NFR og tidligere konsernsjef i DNV GL Henrik O. Madsen, professor ved UiT/Leder SFF Kenneth Ruud, professor II ved UiO Anne-Lise Børresen-Dale og Lars Pallesen, tidligere direktør ved Danmarks Tekniske Universitet. 

 

Velkommen til VISTA-dagen 2015. Se fullt program og påmelding under.

 

Se fullstendig program

 

 

Praktisk informasjon

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Tid: Mandag 14. november 2015, kl 12.00 - 17:30

Tapas middag fra kl. 17:30

Påmeldingsfrist: 7. november med forbehold om fulltegnelse før fristens utløp.

For spørsmål, kontakt vista@dnva.no

Se fullstendig program

VISTA
Drammensveien 78 · NO-0271 OSLO · NORWAY
Tel: +47 22 84 15 00 / +47 415 10 974
E-mail: vista@dnva.no