Home

VISTA-dagen 2016

Norsk sokkel - hva nå?

Globale energimarkeder er i endring. Teknologisk utvikling øker tilgjengeligheten av konkurransedyktige ressurser. Energi- og klimapolitikk forsterker disse endringene og bidrar til å forskyve konkurranseforholdene mellom ulike energibærere og ressurseierne. Avtalen som ble inngått i Paris er en viktig milepæl for fremtidige endringer med sikte på å begrense utslippene av klimagasser til et bærekraftig nivå. Et sentralt spørsmål er hvordan verden skal nå klimamålet på 1.5 °C.

Med oss for å belyse temaet har vi blant annet seniorrådgiver i Statoil Ottar Skagen, senterleder for CenSES Asgeir Tomasgard, Knut Einar Rosendal fra NMBU, forskningssjef i CICERO Guri Bang og forskningssjef i SINTEF Energy og senterleder for Norwegian CCS Research Centre Mona Mølnvik.

Dagen avsluttes med paneldebatt og påfølgende middag.

Velkommen til VISTA-dagen 2016.

Klikk her for å se programmet.

 

Praktisk informasjon

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Tid: Mandag 14. november 2015, kl 12.00 - 17:30

Tapas middag fra kl. 17:30

Påmeldingsfrist: 7. november med forbehold om fulltegnelse før fristens utløp.

For spørsmål, kontakt vista@dnva.no

Se fullstendig program

VISTA
Drammensveien 78 · NO-0271 OSLO · NORWAY
Tel: +47 22 84 15 00 / +47 415 10 974
E-mail: vista@dnva.no